logo
Trang chủ GIỚI THIỆU Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

09/03/2023 15:02 - Xem: 1209

           Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm  được thành lập từ Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (CNSH-CNTP) Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên được thành lập năm 2010 theo quyết định số 405/QĐ - ĐHTN ngày 06 tháng 05 năm 2010 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Tiền thân là bộ môn CNSH và Bảo quản chế biến, trực thuộc khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

           Viện được thành lập với cơ cấu gồm 03 bộ môn: CNSH, Công nghệ Thực phầm và Công nghệ Sau thu hoạch. Đến nay, Viện CNSH-CNTP đào tạo 03 chuyên ngành bậc Đại học gồm: CNSH, CNTP (Tiếng Việt và Tiếng Anh) và Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 01 ngành đào tạo bậc thạc sĩ (ngành CNSH); 01 ngành đào tạo bậc tiến sĩ (ngành CNSH).