logo
Trang chủ GIỚI THIỆU Tổng quan về Khoa

Tổng quan về FBFT

09/03/2023 14:51 - Xem: 1592
Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (tên viết tắt: CNSH – CNTP) được thành lập ngày 6 tháng 5 năm 2010 theo Quyết định số 405/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

           Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (tên viết tắt: CNSH – CNTP) được thành lập ngày 6 tháng 5 năm 2010 theo Quyết định số 405/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Khoa có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm và Bảo quản chế biến Nông sản sau Thu hoạch.

         Khoa CNSH-CNTP đào tạo

  • 03 chuyên ngành bậc Đại học gồm: Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm (Tiếng Việt và Tiếng Anh), Đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm;
  • 01 ngành đào tạo bậc thạc sĩ (ngành CNSH);
  • 01 ngành đào tạo bậc tiến sĩ (ngành CNSH).

Tính đến tháng 1 năm 2023, đội ngũ của Khoa gồm 30 giảng viên, cán bộ kỹ thuật, bao gồm:

  • 14 Tiến sĩ (chiếm 46,6%, trong đó có 01 Giáo sư, 02 Phó Giáo sư),
  • 8 Nghiên cứu sinh (chiếm 26,7%)
  • 08 Thạc sĩ (chiếm 26,7%).