logo
Trang chủ GIỚI THIỆU Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

10/03/2023 14:53 - Xem: 851

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm
Địa chỉ: Tổ 10, Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện Thoại: 0208.6285120
Website: www.fbft.tuaf.edu.vn
Email: khoacnshcntp@tuaf.edu.vn
Trưởng khoa: TS. Lương Hùng Tiến