logo
Trang chủ GIỚI THIỆU Sứ mạng -Tầm nhìn - Mục tiêu

Sứ mạng – Tầm nhìn – Mục tiêu

09/03/2023 14:58 - Xem: 1140
Sứ mạng – Tầm nhìn – Mục tiêu

Sứ mạng

                Viện có  sứ mạng: “Đào tạo bậc đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sản phẩm khoa học và công nghệ có giá trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. và hội nhập quốc tế cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc và cả nước”

Tầm nhìn

                Đến năm 2030, 100% các chương trình đào tạo của Viện đạt tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA hoặc tương đương. Viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm.

Mục tiêu

                 Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo trong học tập; chịu trách nhiệm về quá trình; có khả năng tìm việc làm hoặc khởi nghiệp; có kiến thức nền tảng vững chắc, trình độ chuyên môn cao, kỹ năng thực hành tốt; có năng lực nghiên cứu khoa học độc lập, năng lực sáng tạo, năng lực nghiên cứu và phát triển, kinh doanh sản phẩm và năng lực hội nhập quốc tế. Trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam. Tạo ra được các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ phục vụ phát triển bền vững khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam.