logo
Trang chủ SINH VIÊN Hoạt động xã hội

SINH VIỆN KHOA CNSH – CNTP ĐẠT 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 "𝐒𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐄̂𝐍𝐆" 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐍𝐀̆𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟑

05/01/2024 10:10 - Xem: 1309

Giải thưởng "SAO THÁNG GIÊNG" là phần thưởng cao quý của Hội Sinh viên Việt Nam với mục đích tuyên dương, khen thưởng những cán bộ Hội Sinh viên - Đoàn Thanh niên có thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học. Năm 2023, giải thưởng được trao vào ngày 7 tháng 1 tại Nhà Văn Hoá Sinh viên Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trong năm 2023, sinh viên 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐇𝐚̣𝐧𝐡, uỷ viên BCH Liên chi Đoàn Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, lớp trưởng K51 ĐBCL - CNTP, đã xuất sắc đạt giải thưởng "Sao tháng Giêng" cấp Trung ương năm 2023. Cô sinh viên tiêu biểu của Khoa đã đạt với các thành tích tự hào, bao gồm:

1. Đạt học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm học 2022 – 2023.

2. Chứng nhận "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"" năm 2023, theo quyết định khen thưởng số 17/QĐ-ĐTN, ngày 24/03/203.

3. Chứng nhận Đã có dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp trường Đại học Nông Lâm năm 2022,  ngày 05/10/2022.

4. Chứng nhận tham gia giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Eureka lần 24 năm 2022 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31/10/2022.

5. Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên "Giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo trường Đại học Nông Lâm lần thứ VI", năm 2022, ngày 07 tháng 10 năm 2022.

6. Bằng khen của Ban chấp hành  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên cho thí sinh đạt giải Nhất tại vòng thi cấp tỉnh Bảng cá nhân Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ V, năm 2023.

7.Chứng nhận của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tham gia Vòng Chung Kết toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ V, năm 2023.

8. Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023, Quyết định số 24/QĐ-ĐHNL-ĐTN, ngày 21/7/2023.

9. Chứng nhận tham gia Vòng chung kết giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Eureka lần 25 năm 2023 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Bằng khen đạt giải Ba giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Eureka lần 25 năm 2023 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh về sinh viên Ngô Thị Hạnh cùng những hoạt động mà cô tham gia:

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN