logo
Trang chủ HỢP TÁC Hợp tác nước ngoài

Thông tin về Quỹ Đổi mới sáng tạo VINGROUP

21/03/2023 10:01 - Xem: 1393
Quỹ Đổi mới sáng tạo VINGROUP với mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ phát huy sáng tạo trong lĩnh vực Khoa hoc Công nghệ và Văn hoá Lịch sử.