logo
Trang chủ NGHIÊN CỨU Tin tức khoa học

Các cán bộ của Khoa đươc khen thưởng tại Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2022 của Nhà trường.

11/03/2023 16:15 - Xem: 1084

Trong năm 2022 tổng số nhiệm vụ KH&CN các cấp được triển khai thực hiện là 245, trong đó có 10 nhiệm vụ tài trợ quốc tế, 24 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 32 nhiệm vụ cấp Bộ, 52 đề tài cấp tỉnh, 7 đề tài cấp Đại học, 35 chương trình chuyển giao tại các địa phương, 5 đề tài đặt hàng TUAF, 27 đề tài cấp cơ sở, 52 đề tài sinh viên. Với tổng kinh phí được cấp năm 2022 là 71.276,14 triệu đồng, trong đó kinh phí cấp cho các nhiệm vụ KH&CN do trường trực tiếp quản lý là 26.397,3 triệu đồng, do các Viện, trung tâm quản lý là 44.878,84 triệu đồng.

Năm 2022, tổng số bài báo được đăng tải trên tạp chí trong và ngoài nước là 158 bài, trong đó có 42 bài trong các tạp chí quốc tế thuộc danh mục WoS/SCOPUS, 33 bài trên tạp chí nước ngoài và 83 bài đăng tải trên các tạp chí trong nước. Bình quân đạt 0,29 bài báo quốc tế/giảng viên và 0,32 bài báo trong nước/giảng viên. Các đơn vị có nhiều bài báo được đăng tải bài báo quốc tế trong danh mục WoS/SCOPUS phải kể đến: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Khoa Khoa học cơ bản, Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững, Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm 2022, Nhà trường đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận hợp lệ đối với 09 quy trình công nghệ, giải pháp hữu ích; trong đó có 08 quy trình về nhân giống cây dược liệu do Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững là chủ đơn và 01 giải pháp hữu tích về truy xuất nguồn gốc mật ong bằng chỉ dấu hóa học do Trường Đại học Nông Lâm là chủ đơn. Các quy trình này đang trong giai đoạn thẩm định để được công nhận sở hữu trí tuệ.

Năm 2022, Nhà trường đã phối hợp cùng văn phòng SPS - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Thực thi cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định EVFFTA và RCEP”; tổ chức 02 Hội nghị về: “Chia sẻ kinh nghiệm trong đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp” và “Thảo luận các vấn đề liên quan đến đề tài, dự án và các thủ tục mua sắm, thanh quyết toán”. Ngoài ra, Nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình làm việc, trao đổi, thảo luận với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc; Các địa phương như: các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh, huyện Sơn Dương - Tuyên Quang, huyện Định Hóa - Thái Nguyên và một số doanh nghiệp…. nhằm tìm kiếm các chương trình hợp tác KH&CN. Thông qua các chương trình làm việc, Nhà trường đã có cơ hội nắm bắt nhu cầu đặt hàng tại địa phương để đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp, tham gia tư vấn các chính sách về phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong năm 2022, sinh viên trong Nhà trường đã đạt giải Nhì và giải Khuyến khích Giải thưởng Eureka, các công trình dự thi chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: CNSH, CNTP, CNTY.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã trình bày báo cáo tham luận, các đại biểu đã cùng thảo luận, theo đó các đại biểu đã cùng bàn về giải pháp thúc đẩy cơ chế tự chủ trường đại học nhìn từ góc độ khoa học và công nghệ; Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ...

Từ những kết quả hoạt động KH&CN đã đạt được trong năm 2022, Nhà trường xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu và kế hoạch thực hiện hoạt động KH&CN năm 2023, nhằm tăng cường công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN các cấp theo hướng đảm bảo chất lượng và các quy định hiện hành; Tìm kiếm, hợp tác KH&CN với các đối tác trong và ngoài nước; đẩy mạnh đăng tải bài báo quốc tế trong danh mục ISI, SCOPUS và phát triển sản phẩm KH&CN.

Xác định KH&CN là hoạt động góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, nâng cao uy tín của Nhà trường, các giải pháp chủ yếu bao gồm: Tăng cường công tác quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng nhiệm vụ KH&CN các cấp do các đơn vị thuộc và trực thuộc Nhà trường thực hiện; Xây dựng và ban hành quy định phối hợp quản lý hoạt động KH&CN của các đơn vị tự chủ trong trường; Xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu liên ngành về KH&CN; Tiếp tục phát huy thế mạnh và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các Bộ, Ban, Ngành, địa phương, Viện nghiên cứu và các Doanh nghiệp để tiếp cận, đề xuất, triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; Xây dựng quy định phân công trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quản lý hoạt động KH&CN các cấp; Tăng cường công tác phát triển và xây dựng thương hiệu sản phẩm KH&CN.

Tại Hội nghị, Nhà trường đã khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN năm 2022.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN