logo
Trang chủ NGHIÊN CỨU Các nhà khoa học Phó giáo sư

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC LÀ PHÓ GIÁO SƯ CỦA KHOA

25/03/2023 16:32 - Xem: 1349

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC LÀ PHÓ GIÁO SƯ CỦA KHOA CNSH - CNTP

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Ghi chú

  1.  

  Dương Văn Cường

 1980

PGS.TS 

 

  1.  

 Nguyễn Tiến Dũng

1983

PGS.TS 

 

  1.