logo
Trang chủ NGHIÊN CỨU Các nhà khoa học Giáo sư

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC LÀ GIÁO SƯ

25/03/2023 16:30 - Xem: 1464

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC LÀ GIÁO SƯ CỦA KHOA CNSH - CNTP

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Ghi chú

  1.  

 Ngô Xuân Bình

1962

GS.TS

Giàng viên cao cấp