logo
Trang chủ NGHIÊN CỨU Các nhà khoa học Tiến sĩ

Các Nhà khoa học là Tiến sĩ của khoa

25/03/2023 16:37 - Xem: 928

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC LÀ TIẾN SĨ CỦA KHOA CNSH - CNTP

TT

Họ và tên

Năm sinh

 

 

1

  Trần Văn Chí

1982  

 

2

  Nguyễn Xuân Vũ

1981    

3

  Lương Hùng Tiến

1980    

4 

  Phạm Thị Vinh 1984    

5

  Phạm Bằng Phương

1980    

6

  Lê Thanh Ninh