logo
Trang chủ GIỚI THIỆU Tổng quan về Khoa
Tổng quan về FBFT

Tổng quan về FBFT

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (tên viết tắt: CNSH – CNTP) được thành lập ngày 6 tháng 5 năm 2010 theo Quyết định số 405/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Xem thêm